abradab *:*:*:*:*:*abradab*:*:*:*:*

Temat: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie
Dokładnie tak Kasiu.
Falck świadczy na terenie Sulejówka NPL wyjazdową w przypadku, gdy nie ma zagrożenia życia.
Pogotowie Ratunkowe tylko stacjonarną i wyjazdową w przypadkach zagrożenia życia.

W takiej sytuacji mieli prawo Ci odmówić. Rozmawiałem na ten temat z dyrektor SPZOZ, P. Grażyną Gruzińską i poinformowany zostałem, że pracownicy pogotowia zobligowani są do podania w takiej sytuacji kontaktu do Falck Medycyna. Jeśli tym razem nie otrzymałaś takiej informacji, to podejrzewam, że mogło to być zwykłe przeoczenie.
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=811Temat: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie

W takim przypadku jak opisujesz niestety mogli Ci odmówić udzielenia pomocy. Ale korona z głowy by im nie spadła, gdyby poinformowali interesanta, co ma dalej z tym fantem robić. Dla mnie, sorry, beznadzieja.

Wiele czasu spędziłam, by na jakiejkolwiek stronie internetowej uzyskać informację odnośnie nocnej pomocy lekarskiej (NPL) w Sulejówku. Wszystkie tropy kierują mnie do Przychodni nr 2 na ul.Armii Krajowej, problem w tym że telefonami kontaktowymi są zwykle telefony naszego Pogotowia Ratunkowego ( przykład, pierwszy z brzegu ).
Sprawa jest ważna i pilna, bo każdy kolejny dzień to kolejne kłopoty zdrowotne naszego mieszkańca. Sprawę MUSIMY rozwiązać w sposób definitywny. Już piszę do UM, żeby zaktualizowali oficjalny Poradnik teleadresowy Sulejówka.
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=811


Temat: Wybory Samorzadowe
Z SKM to chyba bardziej nam pomogła HGW... Bez jej tupnięcia nogą to pewnie dalej byśmy machali przejeżdżającym wagonikom stojąc w korkach na przejeździe

Szkolnictwo ponadgimnazjalne - może i tak, choć nie ukrywam że ja tam widzę niezłą kroplówkę podłączoną. Młodzi z Sulejówka ciągną raczej do Wa-wy. Wyobraźmy sobie na moment Sulejówek bez LO... I co? Można?

Sukcesy:
- największy sukces: oddanie Milusina i okolic rodzinie Piłsudskich, bo dzięki temu musieliśmy zbudować przychodnię zdrowia i dom komunalny
- budowa TESCO
- utrzymanie i ciągłe unowocześnianie Pogotowia Ratunkowego
- selektywna zbiórka odpadów w obecnej formie
- zdecydowana poprawa w zakresie sadzenia krzaczków przy chodniczkach


Obiecanki cacanki:
- budowa klopa na bazarze
- monitoring miasta
- budowa parkingu w Miłośnie
- drugie ujęcie wody pitnej (są czynione starania)
- itd... (piszcie, co jeszcze miało być a nie jest!)
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=1326


Temat: sulejóweckie NUMERKI
Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Komisariat Policji - 997 /z komórki 112/
Pogotowie gazowe - 992

Zdrowie i bezpieczeństwo:

pogotowie ratunkowe - 022 783-1999, 022 783-1455
wyjazdowa nocna pomoc lekarska "Falck" - 022 888-2920 (w dni robocze 18.00-8.00, w dni świąteczne 24 h)
ochotnicza straż pożarna - 022 783-5008
komisariat policji w Sulejówku - 022 7839966
komenda powiatowa policji - 025 759-7201
straż miejska - 022 783-1717, 0-601349057 straz.miejska@sulejowek.pl

przychodnia nr 1 - 022 783-1045
przychodnia nr 2 - 022 783-5506, 022 783-5537
SPZOZ - 022 7835817, 022 783-5225
przychodnia "CENTRUM" - 022 783-3932
MOPS - 022 783-5949

pogotowie energetyczne - 022 778-2800, 022 778-2822
pogotowie gazowe - 022 783-1501, 022 783-1601
wodociągi i kanalizacja - 022 783-0165
stacja uzdatniania wody - 022 783-3500
awarie oświetlenia ulic - 022 783-2512, 0-607191647

Urząd Miasta:

sekretariat - 022 760-6201, fax - 022 760-6213

Biuro Burmistrza - /022/ 76 06 230
Biuro Podawcze - /022/ 76 06 221, 76-06-201 informacja
Biuro Rady - /022/ 76 06 207
Dowody osobiste - /022/ 76 06 226
Ewid. Działalności Gospodarczej - /022/ 76 06 219
Ewidencja Ludności - /022/ 76 06 206
Finanse pok. 20 - /022/ 76 06 215
Finanse pok. 22 - /022/ 76 06 214
Finanse pok. 24 - /022/ 76 06 216
Informatyk - /022/ 76 06 222
Kadry - /022/ 76 06 217
Kasa - /022/ 76 06 218
Kultura i Sport - /022/ 76 06 210
Obrona Cywilna - /022/ 76 06 223
Oświata - /022/ 76 06 209
Podatki - /022/ 76 06 225
Podatki - /022/ 76 06 211
Promocja i Pozyskiwanie Funduszy - /022/ 76 06 205
Skarbnik - /022/ 76 06 212
USC - /022/ 76 06 220

inne przydatne telefony:

naprawa telefonów TPSA - 19393
informacja PKP - 9436

urząd pocztowy nr 1 - 022 783-1010, 022 783-1041
urząd pocztowy nr 3 - 022 783-5037

urząd pracy - 025 759-2713
urząd skarbowy - 025 758-2852, 025 758-3537
ZUS - 025 758-3063 /do 66/
starostwo powiatowe - 025 758-4205 /do 09/, paszporty - wewn. 23, nadzór budowlany - wewn. 25

postój taksówek przy stacji PKP Sulejówek-Miłosna - 022 7835995
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=30


Temat: Tory dzielą miasto

Karolu myślę, że będą osamotnieni w tym działaniu
W dniu 27 lipca 2009 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55. na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta Sulejówek została zwołana Rada Miasta na sesję, na której miała być głosowana uchwała "w sprawie stanowiska Rady Miasta Sulejówek wyrażającego poparcie dla inicjatywy obywatelskiej zmierzającej do wykonania przejazdu bezkolizyjnego w ciągu ulicy Przejazd i ulicy Krasińskiego w Sulejówku Miłośnie."

W projekcie uchwały czytamy:

§ 1.
1. Rada Miasta wyraża poparcie dla inicjatywy obywatelskiej- lokalizacji przejazdu bezkolizyjnego w ciągu ulicy Przejazd i ulicy Krasińskiego w Sulejówku- stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Miasta upoważnia Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania niniejszej uchwały wraz z pismem przewodnim i inicjatywą obywatelską do: (kropeczki, od autora))

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt pisma przewodniego:

Szanowny Panie

My Radni Miasta Sulejówka obecnej kadencji, My Mieszkańcy Sulejówka prosimy i wnioskujemy o rozpoczęcie prac zwiazanych z budową bezkolizyjnego przejazdu kolejowego (wiaduktu) w ulicy Przejazd / Krasińskiego przy targowisku miejskim w Sulejówku.

Uzasadnienie naszego wniosku.

W związku ze wzrostem częstotliwości przejazdów pociągów osobowych przez naszą miejscowość, wynikającą z uruchomienia dodatkowych przejazdów kolejowych SKM – okazało się, że istniejący przejazd kolejowy z zaporami na ulicy Krasińskiego stał się praktycznie nieprzejezdny.

W ostatnim czasie w dużym tempie wzrasta transport samochodowy. W obecnej chwili, oczekiwanie na przejazd z północy na południe naszego miasta i odwrotnie trwa bardzo długo – przejazd jest blokowany przez przejeżdżające pociągi nawet do 30 minut. Obecnie liczba przejazdów pociągów Kolei Mazowieckiej, SKM, pociągów dalekobieżnych i towarowych – przez nasze miasto przekroczyła liczbę trzystu w ciągu doby. Jeżeli przejazd pociągu trwa nawet kilkadziesiąt sekund to powoduje to zamknięcie zapór kolejowych na kilka godzin w ciągu doby. Stojące samochody z włączonymi silnikami wydzielają bardzo duże ilości spalin, kumulują się w tym miejscu potworne ilości trujących substancji; szczególnie podczas ruszania, gdy spalanie jest kilkunastokrotnie większe niż podczas normalnej jazdy.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w najbliższych kilkunastu latach natężenie ruchu nasili się jeszcze – planowana jest budowa dodatkowych dwóch torowisk do Mińska Mazowieckiego.


Szanowny Panie

na terenie naszego miasta znajduje się Stacja Pogotowia Ratunkowego, która zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym posiada dwa rodzaje karetek – podstawową i dwie specjalistyczne, które są wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt do ratowania życia.
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, wysyłana jest karetka specjalistyczna - każda minuta przeznaczona na dojazd jest niezwykle cenna. Karetka często musi pokonać przejazd, aby dojechać na wezwanie.
Podobnie zagrożenie, życia następuje przy próbie przejazdu przez obecny przejazd wozu Straży Pożarnej w przypadku pożaru w południowej części miasta.
Biorąc pod uwagę powyższe, budowa przejazdu bezkolizyjnego staje się pilną potrzebą.

Wnioskujemy zatem o rozpoczęcie prac związanych z wybudowaniem przejazdu bezkolizyjnego - wiaduktu na tej trasie, co bardzo ułatwi życie mieszkańcom Sulejówka mieszkających po południowej i północnej stronie torów oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Naszym Mieście.

Pismo to zostaje skierowane do wszystkich Państwa umieszczonych na załączonej liście z prośbą o wspólne zajęcie się tym problemem. Prosimy o spotkanie w szerokim gronie. Będziemy zaszczyceni jeżeli skorzystacie Państwo z naszego zaproszenia i gościnności, a Nasz Burmistrz bez wątpienia stanie na wysokości zadania.

Do pisma załączamy zebrane podpisy około 2000 mieszkańców Naszego Miasta popierające ideę budowy wiaduktu. Jeżeli istniałaby taka potrzeba możemy ich zebrać jeszcze więcej włączając w to miejscowości ościenne (Halinów, Okuniew, Michałów, Stanisławów, Wegrów i wiele innych), których mieszkańcy korzystają z tego przejazdu i również popierają jego budową. Nie popełnimy dużego błędu w stwierdzeniu, że z tego wiaduktu będzie korzystało w przyszłości kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tego regionu Polski w ciągu jednego dnia.

Dodatkowo załączamy pracę magisterską Pani mgr inż. Karoliny Kowalskiej, której tematem jest właśnie wspomniany wyżej wiadukt. Uważamy, że jest on doskonałym materiałem wyjściowym do wykonania projektu wykonawczego tego wiaduktu. Poziom tej pracy znacznie przekracza wymagania stawiane projektowi koncepcyjnemu. Naszym zdaniem mimo pewnych braków kwalifikuje się już do poziomu projektu przetargowego.

Prosimy zatem o zapoznanie się z załączonymi przez nas materiałami projektowymi na płycie CD i ocenę wartości dokumentów, które już są przygotowane.

Ponadto uważamy, że dużą stratą moralną byłoby niewykorzystanie tych materiałów przy budowie wiaduktu oraz wkładu pracy Promotora Pana Profesora dr hab. inż. Henryka Zobla – obecnie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej i Pani magister inżynier Karoliny Kowalskiej - autorki pracy magisterskiej.

Jeszcze raz prosimy o nieodkładanie tego tematu na półkę w bliżej nieokreśloną przyszłość. Wiadukt jest nam wszystkim bardzo potrzebny – tu i teraz.

Licząc na przychylność, łączymy wyrazy szacunku .

Radni i Mieszkańcy Sulejówka.

Załączniki:
1. Lista wszystkich adresatów powyższego pisma.
2. Listy poparcia mieszkańców Miasta Sulejówek dla idei budowania wiaduktu w ulicy Przejazd / Krasińskiego.
3. Płyta CD z prezentacją pracy magisterskiej dotyczącej wiaduktu w Sulejówku–Miłośnie.


PS. Dopisane po godzinie......

Ups , niepotrzebnie ekscytowałem się projektami uchwał zamieszczonymi w ogłoszeniu o zwołaniu sesji. Przyczyną jest bałagan na BIP, ponieważ ogłoszenie jeszcze wisi, a już dawno wprowadzono uchwalone na sesji uchwały
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=29